AKTUELT
EinarSs bilde
2 Nov 2018

Simpro Gruppen selges til svenske Inission

Salvesen & Thams med øvrige eiere har blitt enige med svenske Inission om et salg av Simpro Gruppen som består av Simpro AS på Løkken og Noca AS i Trondheim.

Simpro driver med avansert elektronikkproduksjon og produserer løsninger for et internasjonalt marked. I 2017 hadde selskapet en omsetning på 184 mill og et resultat på 6,6 mill, som gjør det til den 5 største elektronikkprodusenten i Norge. Eierne er fornøyd med utviklingen til selskapet samtidig som en ser et stort potensial for videreutvikling støttet av en industriell eier.

AKTUELT
EinarSs bilde
22 Jun 2018

Sterkt resultat for Salvesen & Thams i 2017 – gjennomfører kapitalutvidelse

Salvesen & Thams (konsern) hadde et resultat før skatt på 54,6 mill kr i 2017.

«Hovedårsaken til det gode resultatet er verdiøkninger på våre investeringer i vår portefølje», sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams AS. «Dette gjelder både realiserte verdier og justeringer av verdier på enkeltengasjementer. I tillegg kommer mottatt aksjeutbytter fra våre porteføljeselskaper.»

Konsernets totalbalanse er på 481,8 mill kr. Egenkapitalandelen er 65,2%.

AKTUELT
EinarSs bilde
4 Jan 2018

Salvesen & Thams kjøper COOP Orkla Møres aksjer i VIBO Entreprenør AS

Salvesen & Thams og COOP Orkla Møre har inngått avtale om at Salvesen & Thams kjøper COOP Orkla Møres 50% av aksjene i selskapene VIBO Entreprenør AS og Salcom AS, mens COOP Orkla Møre kjøper Salvesen & Thams sine 21% av aksjene i Løkken Kjøpesenter AS. Etter dette blir Salvesen & Thams 100% eier av VIBO Entreprenør og Salcom.

AKTUELT
EinarSs bilde
11 Dec 2017

Geir Arne Rao ny daglig leder i Salvesen & Thams AS

Geir Arne Rao (47) er ansatt som daglig leder i Salvesen & Thams AS. Rao vil i tillegg til å ivareta den daglige ledelsen av morselskapet i Salvesen & Thams konsern arbeide med å utøve aktivt eierskap i flere av selskapene hvor Salvesen & Thams Invest har eierandeler. Han vil også støtte opp under konsernets eiendomssatsning med hovedfokus Orkanger.

Rao har en Master of Science fra NTNU, og en MBA fra BI. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Elpro, som han har vært siden 2010. Han har før dette bl. a. arbeidet som avdelingsleder og økonomisjef i Elpro.

AKTUELT
EinarSs bilde
15 Sep 2017

Felles eierskap i Big Bite og Jordbærpikene

Eierne i Big Bite International AS og i Bitastad AS har etablert Bitastad Holding AS, som nå overtar samtlige aksjer i eierselskapene til de to matkjedene Jordbærpikene og Big Bite. Distributøren Matmegleren blir også en del av den nye grupperingen, det samme blir regnskapsfirmaet Exact.

I forbindelse med etableringen gjennomføres en kapitalutvidelse på 20 mill kr for å bidra til finansieringen av videre vekst.

Eierfordelingen er:

AKTUELT
EinarSs bilde
15 Sep 2017

Gjensidige Orkla øker i Salvesen & Thams

Meldal Sparebank har solgt sine 177 aksjer i Salvesen & Thams AS til øvrige aksjonærer, ansatte og medlemmer av styret i selskapet. Aksjene er solgt for 27,4 mill kr, hvilket gir banken en gevinst på 8,5 mill kr.

-       Vi bidro til at aksjene i Salvesen & Thams kom på lokale hender når Orkla solgte seg ut for 4-5 år siden, sier administrende banksjef Odd Ivar Bjørnli i Meldal Sparebank. – Utviklingen i selskapet har vært meget god, og vi er fornøyd med en solid avkastning på vår investering.

Sider