top of page

Nyansettelse i S&T

Lars Røsæg er ansatt som ny investeringspartner i S&T. Han kommer fra stillingen som visekonsernsjef i Yara International ASA. Han har tidligere vært CFO i Yara og har også blant annet innehatt ulike lederstillinger hovedsakelig innen strategi og finans i Sapa og Orkla. Røsæg er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

«Jeg har dyp respekt for det Bjørn, Per Olav og resten av teamet har bygget opp sammen med sine eiere, partnere og porteføljeselskapene. Jeg ser virkelig frem til å bidra til fortsatt god verdiskapning gjennom et aktivt og langsiktig eierskap innenfor både eksisterende portefølje og nye muligheter», sier Røsæg.


«Vi er veldig fornøyde med å få Lars med i S&T-teamet. Lars bringer med seg en erfaring, kompetanse og et verdigrunnlag som skal bidra til at S&T fortsetter sin gode utvikling mot å være det ledende eiermiljøet i Norge. Jeg gleder meg til å samarbeide med Lars og til resultatene vi skal skape sammen.», sier daglig leder i S&T Per Olav Monseth


Røsæg vil tiltre i løpet av 2023.

Comments


bottom of page