top of page

Vår historie

Strandheim.jpg

1872 - 1898

Strandheim Brug etableres

I 1867 etablerer Wilhelm August Thams sagbruk på Strandheim på Orkanger. Strandheim Brug brenner til grunnen i 1872, og denne tragedien fører til etablering av S&T. Dagen etter brannen reiser sønnen Marentius Thams til Skottland for å møte Christian Salvesen. Sammen etablerer de M.Thams & Co 10. september 1872. Vi regner dette som starten på vår historie.

1898 - 1963

Drift av Thamshavnbanen

Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab etableres 18. juli 1898, hvor formålet er å bygge og drive Thamshavnbanen. Senere får selskapet ansvar for å levere elektrisk kraft til gruvedriften på Løkken Verk. I 1904 etableres Orkla Grube-Aktiebolag (senere Orkla ASA) og Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab blir et datterselskap av Orkla Grube-Aktiebolag.

B_56.jpg
B_62-liten.jpg

1963 - 1987

Integreres i Orkla ASA

Smelteverket og persontrafikken på Thamshavn avvikles og alle ansatte i Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab overføres til morselskapet.  Gruvedriften på Løkken Verk legges også ned i 1987.

1987 - 2012

Næringsutvikling og historiebevaring i Orkladalen

I 1986 gjenoppstår selskapet med egen administrasjon på Løkken Verk, og får ansvaret for næringsutviklingsarbeid og Orklas aktiviteter i dalføret i forbindelse med beslutningen om at gruven legges ned og Orkla ASA flytter sitt hovedkontor til Oslo.  Selskapet driver i denne perioden kommersiell virksomhet innen investeringer, kraft og eiendom, i tillegg til å ivareta Orklas historiske forpliktelser på Løkken Verk og i Orkladalføret.

Skjernaldfossen+1998.jpg
Orkanger2019_edited.jpg

2012 -

Investeringsselskap

I 2012 blir Salvesen & Thams kjøpt opp av en eiergruppering bestående av styreleder Bjørn Wiggen, lokale investorer og ansatte.  Selskapet forretningside i oppstarten er kommersiell virksomhet innen investeringer, kraftproduksjon og eiendomsutvikling. Fra 2015 rendyrker selskapet strategien til investeringer og eiendomsutvikling, og er blitt et ledende investeringsmiljø med hovedsete i Midt-Norge.

bottom of page