Portefølje

Salvesen & Thams investerer i en bred portefølje av selskaper.

MAT OG DRIKKE

INDUSTRI

ENTREPRENØR OG EIENDOM

VENTURE

NETTHANDEL

ANDRE ENGASJEMENT

Salvesen & Thams er et investerinsselskap som tror på aktivt eierskap i samarbeid med øvrige eiere og ledelse.