Rorosmeieriet.jpg

Rørosmeieriet

Rørosmeieriet er Norges fremste økologiske meieri.

Rørosmeieriet lager produkter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Rørostraktene og med godt meierifaglig håndverk. Alle produkter er Debio-godkjent og merket RØROSMAT®. Med landsdekkende grossistdistribusjon, produkter hos storhusholdningsgrossister, så vel som dagligvarekjedene. Du finner våre varer i alle de største kjedene i Norge. Mjølkeråvaren kommer fra lokale økobruk og fra økobruk i tilstøtende områder i Trøndelag og Hedmark.

228 mNOK
Omsetning
2001
Etableringsår
73 %
Eierandel

Portefølje

Salvesen & Thams investerer i en bred portefølje av selskaper