top of page

Salvesen & Thams er et investeringsselskap som tror på aktivt eierskap i samarbeid med øvrige eiere og ledelse

Aktive eiere

Strategisk
samarbeidspartner

Langsiktig
verdiskapning

  • Investerer i lønnsomme og bærekraftige selskaper som har behov for støtte til ytterligere vekst og utvikling

  • Langsiktig og aktiv eier med industriell kompetanse og verdigrunnlag

  • Fleksibel på eierandel fra 20% og oppover

Orkanger2019.jpg

Nøkkeltall

14

Selskaper

2000

mNok
Forvaltningskapital

Portefølje

Salvesen & Thams investerer i en bred portefølje av selskaper

bottom of page