top of page

Salvesen & Thams selger alle sine aksjer i Medistim ASA til Aeternum Capital AS

Salvesen & Thams Invest AS («S&T) har i dag solgt alle sine 1 862 500 aksjer i Medistim ASA til 246 kroner per aksje til Aeternum Capital AS. Aksjeposten utgjør 10,16% av aksjene i Medistim ASA, og har en samlet verdi på NOK 458 175 000.
S&T har vært eier i Medistim i mer enn ti år og har vært representert i styret med Bjørn Wiggen i 7 år. S&T er et investeringsselskap som forvalter omtrent NOK 2 mrd med hovedfokus på aktivt eierskap i privateide selskaper. Etter en meget god verdiutvikling de siste årene utgjorde Medistim en vesentlig post i porteføljen til S&T. Det er derfor et strategisk valg å selge seg ut av Medistim for å kunne gjøre flere nye investeringer i private selskaper hvor S&T kan bidra til vekst og utvikling.

S&T er meget imponerte over utviklingen og posisjonen Medistim har tatt i sitt marked, og mener Aeternum Capital vil være en god og langsiktig eier som vil ønske å bidra til den videre utviklingen til selskapet. Bjørn Wiggen er styreleder og eier av 19% av Salvesen & Thams Invest AS. Bjørn Wiggen er nestleder i styret i Medistim ASA.


コメント


bottom of page