top of page

Nortrafo rigget for sterk vekst i det grønne skiftet

Salvesen & Thams (S&T) og Stedi har inngått bindende avtale om å bli eiere i Nortrafo med en eierandel på 70%. Dagens eiere, Rune Evjen, Knut Olav Forr og Håkon Krogstad blir med videre, og vil eie 30% av Nortrafo. Daglig leder Rune Evjen har i en periode arbeidet for å finne en partner som er langsiktig og industriell, og som gjennom det kan bidra til å utvikle Nortrafo videre sammen med dagens organisasjon.

Nortrafo er i dag et industrikonsern rigget for framtidig vekst og utvikling. Selskapet sitt hovedprodukt er fordelingstransformatorer. Snart 15 år har gått, siden ledelsen overtok en over mange år, nedleggingstruet produksjonenhet i Steinkjer fra ABB. Gjennom betydelige investeringer i kompetanse, produksjonsutstyr, og utvikling av nye produkter og tjenester i samarbeid med våre kunder, har bedriften skaffet seg en sterk markedsposisjon.

Dagens eiere har over tid hatt et ønske om å finne en industriell samarbeidspartner med kompetanse og styrke, for å være med på Nortrafo’s videre utvikling. Vi er derfor meget fornøyd med at vi nå får inn en langsiktig trøndersk aktør, med industriell bakgrunn og kunnskap, sier daglig leder i Nortrafo Rune Evjen.

S&T er et regionalt investeringselskap med hovedkontor på Orkanger, og forvalter over NOK 2,5 milliarder, hovedsakelig investert i virksomheter i Midt-Norge med sterke nasjonale og internasjonale posisjoner. Selskapet har røtter tilbake til 1872 og var inntil 2012 et selskap i Orkla-konsernet. I 2012 ble Salvesen & Thams kjøpt opp av en eiergruppering bestående av styreleder Bjørn Wiggen, lokale investorer og ansatte. S&T har siden 2012 vokst kraftig, og etablert et sterkt investeringsteam som jobber aktivt med langsiktig utvikling av en rekke attraktive selskaper og eiendomsprosjekter.


I Salvesen & Thams har vi lange tradisjoner for å utvikle selskaper i Midt Norge. Vi synes spesielt det er attraktivt å investere i gode kompetansevirksomheter som driver industriproduksjon i vår region. Vi ser derfor fram til å bli eiere og bidra aktivt til langsiktig utvikling av Nortrafo i tett samarbeid med dagens eiere, ansatte og våre partnere i Stedi, sier daglig leder i Salvesen & Thams Per Olav Monseth.


Stedi sitt mål er å bidra til å videreutvikle konkurransedyktige mellomstore bedrifter i Midt-Norge, med hovedfokus er på industri og teknologi. Eiere i Stedi AS er S&T (51%), SEBO (39%) og Ole Petter Bjartnes (10%).

Nortrafo er et godt drevet selskap tuftet på en solid industrikompetanse som er bygd gjennom mange tiår knyttet til utvikling og produksjon av distribusjonstrafoer på Steinkjer. Selskapet leverer til en bransje i rask endring og vekst, og vi ønsker å bidra til at selskapet også i fremtiden leverer produkter og tjenester som er konkurransedyktige iht kundene sine krav og forventinger, sier Ole Petter Bjartnes, daglig leder i Stedi.

Ole Petter Bjartnes har lang erfaring fra operative lederstillinger i internasjonale industriselskaper som Aker Solutions, Umoe Schat-Harding og Kverneland Group.


Steinkjer, 8. juli 2022

Kontaktpersoner:


Nortrafo

Daglig leder Rune Evjen - tlf. 909 43 400


Stedi AS Daglig leder Ole Petter Bjartnes – tlf. 952 31 870


Salvesen & Thams Invest

Daglig leder Per Olav Monseth – tlf. 924 06 889Comentários


bottom of page