top of page

Salvesen & Thams styrker egenkapitalen for nye investeringerS&T har gjennomført en emisjon mot eksisterende aksjonærer på 234 MNOK.


Investeringsselskapet S&T har i løpet av 2020 blitt hovedeier i Rørosmeieriet og økt sin eierpost i Get Inspired. I tillegg har S&T gjennomført investeringer i eksisterende porteføljeselskaper for å bidra til veksten i disse. For å styrke kapitalbasen for nye investeringer har selskapet gjennomført en emisjon mot eksisterende aksjonærer på 234 MNOK. Samtlige av de største eierne, samt de ansatte har deltatt i emisjonen, og det er kun mindre justeringer i eiersammensetningen De største eierne er Kverva Finans AS (35,1%), Tenga AS (eid av Bjørn M. Wiggen) (19,8%), Varig Orkla Forsikring (17,4%), Investitude AS (eid av Jan Håbrekke) (16,4%) og SMN (6,7%).
- Kapitalutvidelsen gir oss et solid grunnlag for å kunne utvide vår aktivitet ytterligere, sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams. Våre ambisjoner er å utvikle Salvesen & Thams videre som en investor som utøver aktivt eierskap gjennom styredeltagelse, strategiutvikling samt organisasjons- og lederutvikling i de selskapene vi er inne i.

S&T er et regionalt investeringselskap med hovedkontor på Orkanger. Etter emisjonen forvalter S&T omtrent NOK 1,8 milliarder, hovedsakelig investert i virksomheter i Midt-Norge med sterke nasjonale og internasjonale posisjoner. Selskapet har røtter tilbake til 1872 og var inntil 2012 et selskap i Orkla-konsernet. I 2012 hadde S&T 145 MNOK i kapital, og har siden vokst kraftig og etablert et sterkt investeringsteam som jobber aktivt med en rekke attraktive selskaper og eiendomsprosjekter. De største engasjementene er eierandeler i Medistim ASA (10%), Bitastad AS (93%), Vitux (51%), S&T Eiendom (100%), Devico (23%), Axess AS (20%), Rørosmeieriet (73%), Get Inspired (52,5%), Wiski Capital (90%) og B&B Entreprenør (93%).


Comments


bottom of page