top of page

Om oss

Salvesen & Thams er et ledende og foretrukket investerings- og eiermiljø i Norge. Selskapet ble etablert i 1898 på Løkken Verk i Trøndelag.  Selskapet startet som et logisikkselskap som driftet Thamshavnbanen. I dag er Salvesen & Thams et investeringsselskap som driver aktivt og langsiktig eierskap i partnerskap med andre. 

Eiere

Eiere STI ny.png

Eierne er Kverva Finans AS, Tenga AS, Varig Orkla Forsikring, Investitude AS, SMN Invest AS,  ansatte og styremedlemmer.  Andre med mindre eierposter er Stokke Industri AS, Fornæss Invest AS og Hestkamben AS. 

Historien

Stolte tradisjoner og nyskaping

Strandheim.jpg

1872 - 1898

Strandheim Brug etableres

I 1867 etablerer Wilhelm August Thams sagbruk på Strandheim på Orkanger. Strandheim Brug brenner til grunnen i 1872, og denne tragedien fører til etablering av S&T. Dagen etter brannen reiser sønnen Marentius Thams til Skottland for å møte Christian Salvesen. Sammen etablerer de M.Thams & Co 10. september 1872. Vi regner dette som starten på vår historie. 

B_56.jpg

1898 - 1963

Drift av Thamshavnbanen 

Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab etableres 18. juli 1898, hvor formålet er å bygge og drive Thamshavnbanen. Senere får selskapet ansvar for å levere elektrisk kraft til gruvedriften på Løkken Verk. I 1904 etableres Orkla Grube-Aktiebolag (senere Orkla ASA) og Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab blir et datterselskap av Orkla Grube-Aktiebolag. 

B_62-liten.jpg

1963 - 1987

Integreres i Orkla ASA

Smelteverket og persontrafikken på Thamshavn avvikles og alle ansatte i Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab overføres til morselskapet.  

Skjernaldfossen+1998.jpg

1987 - 2012

Næringsutvikling og

historiebevaring i Orkladalen

I 1986 gjenoppstår selskapet med egen administrasjon på Løkken Verk, og får ansvaret for næringsutviklingsarbeid og Orklas aktiviteter i dalføret i forbindelse med beslutningen om at gruven legges ned og Orkla ASA flytter sitt hovedkontor til Oslo.  Selskapet driver i denne perioden kommersiell virksomhet innen investeringer, kraft og eiendom, i tillegg til å ivareta Orklas historiske forpliktelser på Løkken Verk og i Orkladalføret.

Orkanger2019.jpg

ETTER 2012

Investeringsselskap

I 2012 blir Salvesen & Thams kjøpt opp av en eiergruppering bestående av styreleder Bjørn Wiggen, lokale investorer og ansatte.  Selskapet forretningside i oppstarten er kommersiell virksomhet innen investeringer, kraftproduksjon og eiendomsutvikling. I 2015 rendyrker selskapet strategien til investeringer og eiendomsutvikling, og ambisjonen er å bli et ledende investeringsmiljø med hovedsete i Midt-Norge.

bottom of page