Presse

Orkanger 16.12.2020

PRESSEMELDING FRA SALVESEN OG THAMS 

Salvesen & Thams (S&T) styrker egenkapitalen for nye investeringer. S&T har gjennomført en emisjon mot eksisterende aksjonærer på 234 MNOK.  Les hele pressemeldingen her:  2020-12-17 Pressemelding emisjon.pdf