Om oss

Salvesen & Thams er et ledende og foretrukket investerings- og eiermiljø i Norge. Selskapet ble etablert i 1898 på Løkken Verk i Trøndelag.  Selskapet startet som et logisikkselskap som driftet Thamshavnbanen. I dag er Salvesen & Thams et investeringsselskap som driver aktivt og langsiktig eierskap i partnerskap med andre. 


Eiere

Eierne er Kverva Finans AS, Tenga AS, Varig Orkla Forsikring, Investitude AS, SMN Invest AS,  ansatte og styremedlemmer.

 

Kverva finans, Tenga, Varig Orkla Forsikring, Investitude, SMN Invest og andre og egne askjer


Historien

Stolte tradisjoner og nyskaping

 

Salvesen & Thams historie

1896 → 1963

Fra logistikkselskap til gruvedriften på Løkken Verk

Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab etableres 18. juli 1898, hvor formålet er å bygge og drive Thamshavnbanen. Senere får selskapet ansvar for å levere elektrisk kraft til gruvedriften på Løkken Verk. I 1904 etableres Orkla Grube-Aktiebolag (senere Orkla ASA) og Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab blir et datterselskap av Orkla Grube-Aktiebolag. 

Salvesen & Thams historie

1963 → 1987

Integreres i Orkla ASA

Smelteverket og persontrafikken på Thamshavn avvikles og alle ansatte i Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab overføres til morselskapet.  

Skjernaldfossen 1998.jpg

1987 → 2012

Næringsutvikling og historiebevaring i Orkladalen

I 1986 gjenoppstår selskapet med egen administrasjon på Løkken Verk, og får ansvaret for næringsutviklingsarbeid og Orklas aktiviteter i dalføret i forbindelse med beslutningen om at gruven legges ned og Orkla ASA flytter sitt hovedkontor til Oslo.

Siste arbeidsdag i gruva var 10. juli 1987. Selskapet driver i den kommende perioden en kombinasjon av kommersiell virksomhet innen investeringer, kraft og eiendom i tillegg til å ivareta Orklas historiske forpliktelser på Løkken Verk og i Orkladalføret.

Orkanger-2019

Etter 2012

Investeringsselskap

I 2012 blir Salvesen & Thams kjøpt opp av en eiergruppering bestående av styreleder Bjørn Wiggen, lokale investorer og ansatte.  Selskapet forretningside i oppstarten er kommersiell virksomhet innen investeringer, kraftproduksjon og eiendomsutvikling. I 2015 rendyrker selskapet strategien til investeringer og eiendomsutvikling, og ambisjonen er å bli et ledende investeringsmiljø med hovedsete i Midt-Norge.