Rorosmeieriet.jpg

NiO

Næringshagen i Orkdalsregionen bistår næringslivet i Orkland, Rindal og Skaun.

Næringshagen i Orkdalsregionen bistår med tjenester rundt oppstart av selskaper, bedriftsutviklingsprogram, nettverk og ulike type arrangementer for lokalt næringsliv.

5 mNOK
Omsetning
2001
Etableringsår
11 %
Eierandel

Portefølje

Salvesen & Thams investerer i en bred portefølje av selskaper