top of page

Devico

Devico har utviklet en rekke instrumenter for boring og analyse.

Selskapet har over 30 års erfaring med retningsstyrt kjerneboring og borehullsmåling, og er den globale markedslederen. De største markedene er Canada, Latin-Amerika, Europa og Australia. Kundene operer innen gruveleting, gruvedrift og entreprenørvirksomhet. Forretningsmodellen baseres i hovedsak på en tjenestemodell, men salg og utleie tilbys også.

352 mNOK
OMSETNING
1995
ETABLERINGSÅR
20,6 %
EIERANDEL

PORTEFØLJE

Vi investerer i en bred portefølje av selskaper. Se mer i vår portefølje.

bottom of page