Rorosmeieriet.jpg

Devico

Devico har utviklet en rekke instrumenter for boring og analyse.

Selskapet har over 30 års erfaring med retningsstyrt kjerneboring og borehullsmåling, og er den globale markedslederen. De største markedene er Canada, Latin-Amerika, Europa og Australia. Kundene operer innen gruveleting, gruvedrift og entreprenørvirksomhet. Forretningsmodellen baseres i hovedsak på en tjenestemodell, men salg og utleie tilbys også.

210 mNOK
Omsetning
1995
Etableringsår
22 %
Eierandel

Portefølje

Salvesen & Thams investerer i en bred portefølje av selskaper