Portefølje

Salvesen & Thams investerer i en bred portefølje av selskaper