AKTUELT
EinarSs bilde
15 Sep 2017

Felles eierskap i Big Bite og Jordbærpikene

Eierne i Big Bite International AS og i Bitastad AS har etablert Bitastad Holding AS, som nå overtar samtlige aksjer i eierselskapene til de to matkjedene Jordbærpikene og Big Bite. Distributøren Matmegleren blir også en del av den nye grupperingen, det samme blir regnskapsfirmaet Exact.

I forbindelse med etableringen gjennomføres en kapitalutvidelse på 20 mill kr for å bidra til finansieringen av videre vekst.

Eierfordelingen er:

AKTUELT
EinarSs bilde
15 Sep 2017

Gjensidige Orkla øker i Salvesen & Thams

Meldal Sparebank har solgt sine 177 aksjer i Salvesen & Thams AS til øvrige aksjonærer, ansatte og medlemmer av styret i selskapet. Aksjene er solgt for 27,4 mill kr, hvilket gir banken en gevinst på 8,5 mill kr.

-       Vi bidro til at aksjene i Salvesen & Thams kom på lokale hender når Orkla solgte seg ut for 4-5 år siden, sier administrende banksjef Odd Ivar Bjørnli i Meldal Sparebank. – Utviklingen i selskapet har vært meget god, og vi er fornøyd med en solid avkastning på vår investering.

AKTUELT
EinarSs bilde
15 Sep 2017

Nye medeiere i Get Inspired: Salvesen & Thams sikrer fremtiden

Etter over et år med tett dialog, har Get Inspired og Salvesen & Thams signert kontrakt. Investeringsselskapet eier nå 20 prosent av den spreke gründerbedriften, og Bjørn Wiggen går inn som styreleder.

 

– Vi er svært fornøyde med å bli medeiere i Get Inspired. Søskenparet Silje og Sindre startet med ingenting, men har klart å bygge en virksomhet med imponerende omsetning. Dette er rett og slett en fantastisk historie, som har enda større potensial.

 

AKTUELT
EinarSs bilde
15 Sep 2017

Salvesen & Thams blir medeiere i Iwmac

Salvesen & Thams har i dag gått inn som 20 % eiere i Iwmac Holding AS. Iwmac har hovedkontor i Trondheim og leverer tjenester og produkter for overvåkning og styring av tekniske installasjoner i Skandinavia. Selskapet er et av de største innen sitt felt i Norden, og har kunder innen matvare, hoteller, restauranter osv.

 

AKTUELT
EinarSs bilde
15 Sep 2017

SALVESEN & THAMS OG GMW VENTURE INVESTERER I JORDBÆRPIKENE

Salvesen & Thams Invest AS og GMW Venture AS har sammen med dagens eiere av Jordbærpikene (Tramonto AS) og konsernsjef i Tramonto AS Eivind Klemmetvoll etablert det nye selskapet Bitastad AS med sikte på å erverve Jordbærpikene. Eierskapet i Bitastad AS vil være Salvesen & Thams Invest AS 51%, GMW Venture AS 26%, Tramonto AS 20% og EN3 Invest AS 3%.

AKTUELT
EinarSs bilde
3 Oct 2016

Kontorlokaler til leie

Næringslivets hus

I Næringslivets hus på Løkken Verk er det ledige kontorlokaler for utleie.

Kontorlokalene består av både cellekontor og åpne landskap med mulighet for individuelle tilpasninger.

Vi kan tilby rimelig leie som inkluderer oppvarming, strøm, bredbånd, renhold og parkering.

For ytterligere informasjon og visning, kontakt:

Per Kirkaune (908 22 875) eller Arve Kristiansen (905 84 588)

AKTUELT
EinarSs bilde
13 Jun 2016

Valg av styre i Salvesen & Thams AS

Merete Rønning er valgt som styremedlem etter Ingvill Kvernmo, som forlot Styret etter ansettelse som Rådmann i Orkdal kommune. Merete er opprinnelig fra Orkanger, men jobber nå med strategisk markedsføring i Tine med base Oslo. Hun har også tidligere vært styremedlem i Salvesen & Thams AS.

 

Iren Olsen Poort er valgt som varamedlem til Styret. Hun bor på Orkanger, og er eier og driver av Damphuset.

AKTUELT
EinarSs bilde
14 Apr 2016

Johan Skjølberg i ny rolle i Salvesen & Thams

Johan Skjølberg ønsker å prioritere mer tid til familien, og har derfor bedt om å få fratre stillingen som daglig leder og gå tilbake til sin tidligere jobb som investeringsrådgiver i en stillingsandel på 75 %.

Styreleder i Salvesen & Thams, Bjørn Wiggen, sier at styret har stor respekt for det valget Skjølberg har tatt, og er glade for å beholde Johans kapasitet og kompetanse i en 75 %-stilling. Bjørn Wiggen tar selv over rollen som daglig leder inntil ny leder er rekruttert.

AKTUELT
EinarSs bilde
31 Mar 2016

Salvesen & Thams henter inn 50 mill kr i ny egenkapital

Salvesen & Thams AS har gjennomført en aksjekapitalutvidelse som øker selskapets egenkapital med 50 mill kr.

Kapitalen ble tegnet av eksisterende aksjonærer. Emisjonskursen var 140.000 kr pr aksje mot 110.000 kr pr aksje ved forrige emisjon foretatt i november 2013. Etter gjennomført tegning er de største aksjonærene Tenga AS (Bjørn M. Wiggen) 24,2%, Gjensidige Orkla Forsikring 22,6% og Investitude AS (Jan Håbrekke)19,0%. Kapitalutvidelsen ble betydelig overtegnet, og samtlige aksjonærer deltok.   

Sider