Yngve Bakken ny daglig leder i Salvesen & Thams Eiendom AS

Yngve Bakken (44) er ansatt som daglig leder i Salvesen & Thams Eiendom AS med virkning fra 02.01.2019.

Yngve Bakken har tidligere vært utviklingssjef i Salvesen & Thams Eiendom. Han er bosatt i Rindal med famile. Han har vært ansatt i konsernet siden 2014, da han kom fra stillingen som daglig leder i Vibo Prosjektutvikling.

Tidligere daglig leder i Salvesen & Thams Eiendom AS, Per Kirkaune, har meldt at han ønsker å gå av med pensjon ved fylte 67 år i juni 2019. Etter eget ønske har han også bedt om at ny leder overtar fra nyttår for å få en hensiktsmessig overgang med ny leder.

- Vi er meget fornøyd med å kunne rekruttere internt til denne viktige stillingen for oss, sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams. – Yngve har deltatt i hele perioden med sterk utvikling av vår eiendomsaktivitet i Orkdal siden 2014. Vi vil også takke Per Kirkaune for hans betydelige innsats og gode resultater i hans periode som leder av vår eiendomsvirksomhet, og ønske han alt godt i hans nye pensjonsittilværelse fra sommeren av.

- Jeg ser fram til å gå løs på nye oppgaver i utviklingen av eiendomssektoren i en spennende region, sier Yngve Bakken. – Vi har mange spennende pågående prosjekter i Salvesen & Thams, samtidig som vi ønsker å realisere nye – særlig for å styrke Orkanger som sentrum.

 

Orkanger, 2. januar 2019

 

Kontaktpersoner:

Bjørn M. Wiggen – tlf 478 20 937

Yngve Bakken – tlf 909 40 514