Vi blir 65 % eier i Børset & Bjerkset entreprenør

Salvesen & Thams Invest AS («S&T») har inngått en avtale med de nåværende eierne av Børset & Bjerkset om å erverve 65 % av aksjene i holdingselskapet B&B Holding, mens enkelte av dagens aksjonærer og ledelsen i selskapet skal eie de øvrige 35 % av aksjene. Selskapets virksomhet fortsetter som tidligere, med hovedkontor på Støren. 

B&B Entreprenør ble etablert i 1957 av Per Børset og Per Bjerkset, og er i dag en regional bygg- og anleggsvirksomhet med et solid fotfeste i et geografisk område fra Trondheim i nord til Røros og Oppdal i sør.
Børset & Bjerkset Holding (konsern) hadde en omsetning på 122,9 mkr i 2014 (2013: 126,5 mkr) med et driftsresultat på 7,5 mkr (7,7 mkr) og et resultat før skatt på 8,2 mkr (9,1 mkr).

Salvesen & Thams er et regionalt midt-norsk investeringsselskap med hovedkontor på Løkken Verk. Selskapet har en samlet kapitalbase på i størrelsesorden 400 mkr, og opptrer som en aktiv eier i flere selskaper innen ulike bransjer hvor selskapet kan bidra til verdiskapning gjennom strategiutvikling, styrking av og støtte til ledelsen, omstrukturering, og bidrag til vekst nasjonalt og internasjonalt. Salvesen & Thams Eiendom er dessuten den ledende eiendomsutvikleren i Orkdal.

Salvesen & Thams eier 50 % av aksjene i VIBO Entreprenør AS med hovedkontor i Rindal, som er en tilsvarende virksomhet som B&B Entreprenør men med geografisk nedslagsfelt fra Kristiansund og Sunndalsøra i sør til Trondheim i nord.    

Johan Skjølberg (daglig leder i Salvesen & Thams) vil bli valgt til ny styreleder, mens Arne Nordbotn fortsetter som daglig leder.

-          Vi er glade for at S&T ønsker å være med som stor aksjonær i B&B med sikte på å utvikle selskapet videre, sier Eivind A. Bjerkset. – S&T har både kapital og betydelig kompetanse innen vårt markedsområde som kan bidra til å forsterke B&Bs vekst og markedsposisjon. Dette er viktig i perioden vi går inn i, som vil gi flere muligheter til å vinne større kontrakter i vårt nærområde.  

-          B&B er et veldrevet entreprenørselskap med en sterk posisjon i sitt hjemmeområde, sier Johan Skjølberg. – De har vist at god prosjekt- og byggeledelse gir resultater både for kundene og selskapet. Vi synes det er spennende å bli invitert til å videreutvikle et selskap med base på Støren. Vi vil også se om det er synergier mellom B&B og VIBO innen f. eks. innkjøp og prosjektstyring - men de to selskapene vil bli drevet som to separate enheter.

For ytterligere informasjon kontakt følgende personer:

Johan Skjølberg – telefon 93806828

Eivind A. Bjerkset – telefon 72431778

Arne Nordbotn – telefon 72879403

 

Nærmere om Børset & Bjerkset Entreprenør: bb-entreprenor.no