Styrker investeringsteamet med Per Olav Monseth som ny daglig leder

Per Olav Monseth (39) er ansatt som daglig leder / CEO i Salvesen & Thams Invest AS. Ansettelsen følger av at investeringsselskapet Salvesen & Thams utvider sin virksomhet betydelig.

Monseth kommer fra stillingen som CFO og ansvarlig for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media ASA, hvor han har vært i konsernledelsen siden 2009 og innehar en rekke interne roller og styreverv. Han har tidligere erfaring med investeringer i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og prosjektledelse i konsulentselskapet McKinsey & Co. Han er nestleder i styret i Norsk Tipping AS, og styremedlem i Trønderenergi AS og Danica Pensjonsforsikring.

  • Jeg er svært glad for og motivert av muligheten å være med å bygge et sterkt investerings- og eiermiljø med utgangspunkt i Trøndelag, sier Per Olav Monseth.
  • Salvesen & Thams har hatt en imponerende utvikling i de senere år, og med de siste endringene vil mulighetene for fortsatt god utvikling forsterkes. Jeg har hatt 10 flotte år i Polaris Media. Den oppgaven jeg nå har fått stemmer godt overens med min bakgrunn, og jeg har tro på at det er mange muligheter til å gjøre gode investeringer og utøve et godt eierskap basert på plattformen til Salvesen & Thams. Det er dessuten ekstra motiverende for en med røtter fra Orkdal å kunne starte i Salvesen & Thams, sier Per Olav som er oppvokst på Orkanger og er odelsgutt fra Monsetjåren.
  • Med Per Olav på laget har vi fått på plass et av de sterkeste teamene Trøndelag kan by på innen denne sektoren, sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams Invest AS. – Han har den rette personlighet, erfaring og kompetanse for å kunne løfte selskapet videre gitt den forsterkede kapitalbasen vi nå har.

 

For ytterligere informasjon kontakt styreleder Bjørn M. Wiggen, tlf 47820937 eller Per Olav Monseth, tlf. 92406889.