Sterkt resultat for Salvesen & Thams i 2017 – gjennomfører kapitalutvidelse

Salvesen & Thams (konsern) hadde et resultat før skatt på 54,6 mill kr i 2017.

«Hovedårsaken til det gode resultatet er verdiøkninger på våre investeringer i vår portefølje», sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams AS. «Dette gjelder både realiserte verdier og justeringer av verdier på enkeltengasjementer. I tillegg kommer mottatt aksjeutbytter fra våre porteføljeselskaper.»

Konsernets totalbalanse er på 481,8 mill kr. Egenkapitalandelen er 65,2%.

Styret har foreslått et aksjeutbytte på totalt 6,0 mill kr, hvilket generalforsamlingen har godkjent i dag.

Generalforsamlingen har også vedtatt gjennomføring av en aksjekapitalutvidelse rettet mot eksisterende aksjonærer på 53,8 mill kr. Tegning av nye aksjer har blitt gjennomført.

«Vi ser at det er muligheter i å forsterke vår posisjon gjennom å bygge på noen av våre større engasjementer», sier Wiggen. «Våre aksjonærer ønsker å investere mer av sin kapital gjennom Salvesen & Thams, hvilket vi er glade for.»

De største aksjonærene etter kapitalutvidelsen er Tenga AS (Bjørn M. Wiggen) 27%, Gjensidige Orkla Forsikring 25% og Investitude AS (Jan Håbrekke) 21%.    

 

Orkanger, 22. juni 2018

 

Kontaktpersoner:

Bjørn M. Wiggen (styreleder Salvesen & Thams) – tlf 47820937