Simpro Gruppen selges til svenske Inission

Salvesen & Thams med øvrige eiere har blitt enige med svenske Inission om et salg av Simpro Gruppen som består av Simpro AS på Løkken og Noca AS i Trondheim.

Simpro driver med avansert elektronikkproduksjon og produserer løsninger for et internasjonalt marked. I 2017 hadde selskapet en omsetning på 184 mill og et resultat på 6,6 mill, som gjør det til den 5 største elektronikkprodusenten i Norge. Eierne er fornøyd med utviklingen til selskapet samtidig som en ser et stort potensial for videreutvikling støttet av en industriell eier.

Dette er en meget spennende mulighet for selskapet og de ansatte da Simpro Gruppen nå blir motoren for Inission i Norge. For Salvesen & Thams har det vært viktig å finne en eier som bidrar til å skape ny vekst hvilket gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, sier Bjørn Wiggen, styreleder i Salvesen & Thams.

Salvesen & Thams har vært med på eiersiden i selskapet siden 1995 og det er derfor vemodig å selge. Samtidig må man innse at en ny industriell eier har bedre
forutsetninger for å lykkes ved tilførsel av kompetanse og nettverk. Bransjen preges av konsolideringer og strukturelle endringer som krever bedre innkjøpsavtaler, større produktutvalg og flere muligheter for å avlaste risiko.

Inission omsetter for ca. 700 mill SEK og har rundt 350 ansatte fordelt på 5 ulike lokasjoner i Sverige og 1 i Estland. Selskapet er børsnotert på Nasdaq First North.

Erik Dragset, daglig leder ved Simpro sier at det er synd å miste gode lokale og langsiktige eiere, samtidig som han ser mange spennende muligheter i den nye
eierkonstellasjonen. Det vil nå åpne seg andre markedsmuligheter samtidig som vi kan bli mer fleksible med å samarbeide innad i den nye gruppen.

Orkanger, 1. November 2018

Kontaktpersoner:
Bjørn Wiggen, Styreleder, Salvesen & Thams – tlf 478 20 937
Erik Dragset, Daglig leder, Simpro Gruppen – tlf 901 62 348
Olle Hulteberg, Managing director, Inission, tlf +46 707 202444