Salvesen & Thams styrker seg som ledende trøndersk investerings- og eiermiljø

WITZØEFAMILIEN PÅ EIERSIDEN OG EGENKAPITALEN ØKER TIL 1,1 MILLIARDER MED ØKT KAPITAL FOR NYE INVESTERINGER

Investeringsselskapet Salvesen & Thams AS utvider sin virksomhet gjennom å erverve eiendelene til GMW Venture AS. Selskapets kapitalbase blir også økt gjennom tilførsel av kontanter. Kvarv (eies av Witzøe-familien) blir 34% eier i Salvesen & Thams AS. Samtidig styrker Salvesen & Thams investeringsteamet med Per Olav Monseth som ny daglig leder/CEO i Salvesen & Thams Invest AS.

Salvesen & Thams er et regionalt investerings- og eiendomsutviklingsselskap med hovedkontor på Orkanger. Selskapet har røtter tilbake til 1898, og var inntil 2012 et selskap i Orkla-konsernet. Siden 2012 har Salvsen & Thams etablert et sterkt investeringsteam som jobber aktivt med sine selskapsinvesteringer og utvikler eiendomsprosjekter. Egenkapitalen har siden 2012 økt fra kr 145 mill. til kr 830 mill. Eierne i GMW Venture (Kvarv / Witzøe-familien) ønsker å bidra til at Salvesen & Thams får et enda sterkere fundament til å utvikle seg som et ledende investerings- og eiermiljø i Midt-Norge.

Salvesen & Thams og GMW Venture har tidligere investert sammen i Bitastad AS, Vitux Group AS og Digital Markedsplass AS. Etter transaksjonen vil dermed Salvesen & Thams øke sine eierandeler betydelig i disse selskapene.

  • Vi er meget fornøyd med å kunne utvide vår aktivitet ytterligere, sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams. – Vi har samarbeidet godt med GMW Venture, og vi ser positivt på å få Kvarv som en betydelig og kapitalsterk medeier i vårt selskap. Våre ambisjoner er å utvikle Salvesen & Thams videre som en investor som utøver aktivt eierskap gjennom styredeltagelse, strategiutvikling samt organisasjons- og lederutvikling i de selskapene vi er inne i.
  • Vi har gode erfaringer fra samarbeidet med Salvesen & Thams, og gjennom å legge inn våre aktiviteter og kapital vil vi bidra til å styrke kapitalmiljøet i regionen, sier styreleder Thomas Jessen i GMW Venture. – Det er mange spennende pågående prosjekter i Salvesen & Thams, samtidig som vi ønsker å realisere nye.

Etter gjennomføring vil Salvesen & Thams ha en estimert verdijustert egenkapital på 1,1 mrd NOK. Selskapet vil ha en ledig investeringskapasitet på i størrelsesorden 200-300 mill NOK.

De største engasjementene er eierandeler i Medistim ASA (10%), Bitastad AS (63%), Axess AS (20%), Devico AS (24%), Vitux Group AS (51%), Partum Entreprenør AS (100%), Get Inspired Holding AS (20%), Digital Markedsplass AS (68%), Wiski Capital AS (90%) og Salvesen & Thams Eiendom AS (100%).

Selskapet skal fortsatt ha sitt hovedkontor på Orkanger. Organisasjonen fortsetter som tidligere, men blir forsterket gjennom at Øystein Skiri som daglig leder i Wiski Capital vil bli en del av miljøet.

Eierfordelingen etter gjennomført transaksjon vil være Kvarv Venture AS (Witzøe) 34%, Tenga AS (Bjørn Wiggen) 21%, Varig Orkla Forsikring 19%, Investitude AS (Jan Håbrekke) 16%, SMN Invest AS 6%, Styremedlemmer og ansatte 4%.

Avtalene rundt transaksjonen er inngått med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

For ytterligere informasjon kontakt styreleder Bjørn M. Wiggen, tlf 47820937 eller Per Olav Monseth, tlf. 92406889.