SALVESEN & THAMS OG GMW VENTURE INVESTERER I JORDBÆRPIKENE

Salvesen & Thams Invest AS og GMW Venture AS har sammen med dagens eiere av Jordbærpikene (Tramonto AS) og konsernsjef i Tramonto AS Eivind Klemmetvoll etablert det nye selskapet Bitastad AS med sikte på å erverve Jordbærpikene. Eierskapet i Bitastad AS vil være Salvesen & Thams Invest AS 51%, GMW Venture AS 26%, Tramonto AS 20% og EN3 Invest AS 3%.

Jordbærpikene er en franchisebasert kafekjede med 31 ulike utsalgssteder på kjøpesentre i Norge. Jordbærpikene ble startet av Lars Lian og Roger Torgersen (eierne av Tramonto AS) i 2003. Kafeene omsatte for 260 mill kr i 2016. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Trondheim.

Bitastad investerer i Jordbærpikene fordi konseptet har et potensiale til både organisk vekst gjennom økt salg til besøkende på kjøpesentrene og vekst gjennom etablering av flere kafeer.

-          Vi er veldig fornøyd med muligheten til å investere i Jordbærpikene, sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams Invest AS som også vil være styreleder i Bitastad AS. – Jordbærpikene er et veldrevet konsept med solide markedsposisjoner som kan utvikles videre, og vi ønsker å bidra med kapital og kompetanse for å gjennomføre en slik ekspansjon.

-          Med Bitastad inne på eiersiden vil vi kunne øke veksttakten for Jordbærpikene, sier konsernsjef i Tramonto AS Eivind Klemmetvoll. – En eierstruktur bestående av de nye investorene i tillegg til at de tidligere eierne fortsatt er med, ser vi på som en sterk konstellasjon.

Transaksjonen forventes gjennomført i månedsskiftet april/mai 2017. Det vil ikke være endringer i ledelse eller organisasjon i Jordbærpikene som følge av transaksjonen.

 

For ytterligere kommentarer, kontakt Bjørn M. Wiggen (tlf 47820937) eller Eivind Klemmetvoll (tlf 46610161).

 

Fakta:

Salvesen & Thams Invest AS er et regionalt investeringsselskap lokalisert på Orkanger. Andre investeringer selskapet har er bl. a. Big Bite (40%), Medistim (10%), Axess Holding (20%), PartnerPlast (25%), Simpro (50%), Devico (23%), VIBO Entreprenør (50%) og Børset & Bjerkset Entreprenør (65%).

GMW Venture AS er et regionalt investeringsselskap lokalisert på Frøya.