Salvesen & Thams henter inn 50 mill kr i ny egenkapital

Salvesen & Thams AS har gjennomført en aksjekapitalutvidelse som øker selskapets egenkapital med 50 mill kr.

Kapitalen ble tegnet av eksisterende aksjonærer. Emisjonskursen var 140.000 kr pr aksje mot 110.000 kr pr aksje ved forrige emisjon foretatt i november 2013. Etter gjennomført tegning er de største aksjonærene Tenga AS (Bjørn M. Wiggen) 24,2%, Gjensidige Orkla Forsikring 22,6% og Investitude AS (Jan Håbrekke)19,0%. Kapitalutvidelsen ble betydelig overtegnet, og samtlige aksjonærer deltok.   

«Salvesen & Thams har hatt en god utvikling og det var et ønske fra flere aksjonærer side å investere mer i selskapet», sier selskapets styreleder Bjørn M. Wiggen. «Salvesen & Thams ønsker å ha tilgjengelig kapital til å videreutvikle eksisterende prosjekter, samtidig som vi har muligheter til å foreta aksjeinvesteringer i andre selskaper hvor vi kan engasjere oss som en aktiv eier. Det vil oppstå muligheter i et mer krevende marked for mange virksomheter.»

 

Løkken Verk, 30. mars 2016

 

 

 

Kontaktpersoner:

Bjørn M. Wiggen (styreleder Salvesen & Thams) – tlf 47820937