Salvesen & Thams blir medeiere i Iwmac

Salvesen & Thams har i dag gått inn som 20 % eiere i Iwmac Holding AS. Iwmac har hovedkontor i Trondheim og leverer tjenester og produkter for overvåkning og styring av tekniske installasjoner i Skandinavia. Selskapet er et av de største innen sitt felt i Norden, og har kunder innen matvare, hoteller, restauranter osv.

 

For Salvesen & Thams er dette en spennende mulighet til å være med å utvikle et selskap som ligger i forkant teknologisk, og som skaper unik verdi for sine kunder gjennom økt kontroll, reduserte kostnader/energiforbruk, samt minimering av økonomiske tap.

 

Jan Håbrekke går inn i styret som Salvesen & Thams sin representant. Magnus Bang Svendsen, som representerer Byggteknikk Drift AS, er selskapets styreleder.

 

Iwmac eies nå av:

  • Byggteknikk Drift AS – 28 %
  • Salvesen & Thams Invest AS – 20 %
  • Ansatte – 52 %