Martin Wormdal ansatt i Salvesen & Thams Eiendom AS

Martin Wormdal er fra 1. september ansatt prosjektleder i Salvesen & Thams Eiendom AS. Han kommer fra prosjektlederstilling i Eiendomskonsulent AS, hvor han har gjennomført prosjekter både innenfor næring og  bolig i ulike deler av landet.

Wormdal (37 år) er bosatt i Orkdal, og har etter lang fartstid i byggebransjen en allsidig bakgrunn med erfaring både som håndverker, byggeleder, prosjekterende og prosjektledelse.  I tillegg til prosjektledelse ifm gjennomføring av prosjekter vil han også bidra i utviklingen av nye prosjekter og områder, samt i foretakets virksomheter for øvrig.  

Salvesen & Thams Eiendom AS har stor byggeaktivitet på Orkanger for tiden, særlig Rømmetunet med 23 leiligheter og Haldorgården med kontor for Skatteetaten og 15 leiligheter. Videre arbeides med reguleringsplaner og prospekter på flere forskjellige områder i kommunen. Martin Wormdal vil bli en viktig brikke i vårt arbeide fremover.