Johan Skjølberg i ny rolle i Salvesen & Thams

Johan Skjølberg ønsker å prioritere mer tid til familien, og har derfor bedt om å få fratre stillingen som daglig leder og gå tilbake til sin tidligere jobb som investeringsrådgiver i en stillingsandel på 75 %.

Styreleder i Salvesen & Thams, Bjørn Wiggen, sier at styret har stor respekt for det valget Skjølberg har tatt, og er glade for å beholde Johans kapasitet og kompetanse i en 75 %-stilling. Bjørn Wiggen tar selv over rollen som daglig leder inntil ny leder er rekruttert.

- Det er vemodig å takke for meg som leder av Trøndelags beste og mest spennende investeringsselskap i årene framover. Samtidig er jeg glad for å få lov til å løsne litt på skruene i «tidsklemma», og gripe muligheten til å følge opp mine to døtre på 1 og 3 år i en fase av livet hvor det skjer nye, spennende ting hver eneste dag, sier Skjølberg, og legger til at han er fullt motivert til å gå løs på arbeidsoppgavene som venter, og ønsker å bidra til at Salvesen & Thams sin virksomhet vil ekspandere og ha en god utvikling også i 2016.

 

Løkken Verk, 13. april 2016

 

 

Kontaktpersoner:

Bjørn M. Wiggen – tlf 47820937
Johan K. Skjølberg – tlf 93806828