Historisk kraft-oppkjøp i trøndelag

Bekk og Strøm kjøper kraftproduksjonen til Salvesen og Thams i Trøndelag.
De historiske kraftverkene som var grunnlaget for Orkla-eventyret skifter nå eier.  

Oppkjøpet er på 29 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket av strøm til omlag 1500 husstander.
Vekstambisjonene til Bekk og Strøm er store og det betyr mye for oss at vi nå har overtatt Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab med sine historisk viktige kraftverk, sier daglig leder Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm.
Bekk og Strøm produserer i dag 35 GWh, og ved oppkjøpet i Trøndelag blir selskapets energiproduksjon nær doblet. I tillegg har Bekk og Strøm en rekke prosjekter under utvikling over hele landet.

Skjenaldfossen, som er det eldste og største kraftverket som nå er overtatt av Bekk og Strøm, ble bygget i 1906 og var selve grunnlaget for utviklingen av Orkla Grube Aktiebolag (senere Orkla ASA) for å skaffe strøm til gruvedriften på Løkken Verk, til Strandheim Brug på Orkanger, og ikke minst til forsyning av Thamshavnbanen.  Dette er derfor et historisk eierskifte.

Vi er en aktiv eier i alle våre engasjementer, og med dette salget vil vi kunne gå inn i flere virksomheter hvor omløpshastigheten på kapitalen er vesentlig høyere enn i kraft, sier styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams AS. Vi er trygge på at Bekk og Strøm er en dedikert kraftaktør som vil utvikle virksomheten videre på en positiv måte for lokalsamfunnene hvor kraftverkene er lokalisert, fortsetter Wiggen.

Bekk og Strøm har før oppkjøpet hatt fem kraftverk i drift. Fra Agder i sør til Troms i nord. Nå dobles antallet og det geografiske tyngdepunktet flyttes nordover. Bekk og Strøm har hittil investert over 300 millioner i norsk vannkraft.  Av dette er ca 1/3 utenlandsk kapital.

Det er ingen grunn til at småkraftbransjen skal frykte utenlandsk kapital, sier Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm. Norske småkraftverk kan ikke flyttes til utlandet og utenlandske kraftinvestorer bidrar til økt lokal verdiskapning  rundt om i Norge. 

 

For ytterligere informasjon og spørsmål:

Carl-Fredrik Lehland, daglig leder i Bekk og Strøm, tlf 952 98 298
Bjørn M. Wiggen, styreleder i Salvesen & Thams AS, tlf 478 20 937
Håvard Kleppa, seniorrådgiver i Burson-Marsteller, tlf  930 54 086

 

Kort om Bekk og Strøm: 

Bekk og Strøm er basert i Kristiansand og har lang erfaring fra å samarbeide med grunneiere og myndigheter om utvikling og drift av kraftverk.. Bekk og Strøm er et norsk selskap eid av Køhlergruppen i Stavanger og det østerrikske investeringsfondet Enso Hydro. Krafthuset Melby har vært rådgiver for Bekk og strøm.

 

Kort om Salvesen & Thams AS: 

Salvesen & Thams er et investeringsselskap på Løkken Verk i Sør-Trøndelag. Selskapet er aktiv eier med en eierandel på 10-50% i selskaper hovedsaklig lokalisert i Midt-Norge. De største engasjementene er i Axess (20%), Medistim (10%), Simpro (50%), Ayanda (13%), PartnerPlast (25%), Devico (24%), Vibo Entreprenør (50%) og Big Bite International (40%). Salvesen & Thams Eiendom er den ledende eiendomsutvikleren i Orkdal.