Historie

Salvesen & Thams er et tradisjonsrikt selskap med en mer enn 100-årig historie. Selskapet var tidlig ute med å bygge vannkraftverk og var banebrytende innenfor kommunikasjon ved å bygge og drive Thamshavnbanen, landets første elektriske jernbane. Også innenfor busstransport i Norge var Salvesen & Thams en pionér.

I dag er selskapet et investeringsselskap som forvalter en portefølje bestående av aksjer i midt-norske bedrifter, samt driver eiendomsutvikling i Orkdalsføret.

Her er noen av de viktigste hendelsene i selskapets historie siden 1898:

1898: Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab etableres 18. juli for å bygge og drive Thamshavnbanen. Senere får selskapet også ansvar for å levere elektrisk kraft til gruvedriften på Løkken Verk.

1904: Orkla Grube-Aktiebolag (senere Orkla ASA) etableres. Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab blir datterselskap av Orkla

1963: Kissmelteverket på Thamshavn legges ned. Persontrafikken på Thamshavnbanen legges ned, og alle ansatte i S&T overføres til morselskapet. S&T blir for en periode et ”sovende” selskap.

1986: S&T "gjenoppstår" med egen administrasjon på Løkken Verk, og får ansvaret for næringsutviklingsarbeid og Orklas aktiviteter i dalføret i forbindelse med beslutningen om at gruven legges ned og Orkla ASA flytter sitt hovedkontor til Oslo. 

1987: Siste arbeidsdag i gruva var 10. juli. Selskapet driver i den kommende perioden en kombinasjon av kommersiell virksomhet innen investeringer, kraft og eiendom i tillegg til å ivareta Orklas historiske forpliktelser på Løkken Verk og i Orkladalføret.

2012: Salvesen & Thams blir kjøpt opp av en eiergruppering med styreleder Bjørn Wiggen, lokale investorer og ansatte i spissen etter å ha vært et datterselskap av Orkla i 108 år. Selskapet blir satt opp for å drive kommersiell virksomhet innen investeringer, kraftproduksjon og eiendomsutvikling.

2015: Datterselskapet «Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab», som siden 2014 er et rent kraftselskap, blir solgt til Bekk og Strøm AS. Salvesen & Thams AS viderefører sin virksomhet innen investeringer og eiendomsutvikling gjennom datterselskapene Salvesen & Thams Invest AS og Salvesen & Thams Eiendom AS.