Gjensidige Orkla øker i Salvesen & Thams

Meldal Sparebank har solgt sine 177 aksjer i Salvesen & Thams AS til øvrige aksjonærer, ansatte og medlemmer av styret i selskapet. Aksjene er solgt for 27,4 mill kr, hvilket gir banken en gevinst på 8,5 mill kr.

-       Vi bidro til at aksjene i Salvesen & Thams kom på lokale hender når Orkla solgte seg ut for 4-5 år siden, sier administrende banksjef Odd Ivar Bjørnli i Meldal Sparebank. – Utviklingen i selskapet har vært meget god, og vi er fornøyd med en solid avkastning på vår investering.

-       Når Orkla Sparebank nå blir etablert, ville banken blitt sittende på en eierandel på 15% hvis postene til både Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank hadde blitt beholdt, sier påtroppende administrerende banksjef Dag Olav Løseth i Orkla Sparebank. – Vi er pålagt strenge regler for hvor stort engasjement vi kan ha i enkeltselskaper, og som bank ønsker vi primært å være långiver til Salvesen & Thams og andre lokale selskaper. Vi undersøkte derfor om det var interesse for å kjøpe den ene aksjeposten vi satt på, og når det var betydelig interesse valgte vi å selge.

150 aksjer har blitt solgt til eksisterende aksjonærer, mens 27 aksjer har bltt solgt til ansatte og styremedlemmer.

Gjensidige Orkla Forsikring er en av aksjonærene som har benyttet anledningen til å øke sin eierandel, etter å ha kjøpt 47 aksjer som samlet gir 585 aksjer (24,6%).

-       Gjennom investeringen i Salvesen & Thams bidrar vi til at vår kapital settes i aktivitet i regionen, sier daglig leder Sidsel Rian, som også er styremedlem i Salvesen & Thams AS. – Vi er opptatt av at vi bidrar til verdiskapning i det samme området som våre kunder opererer, samtidig som vi selvsagt forventer god avkastning på vår investering. Salvesen & Thams bidrar til å realisere begge målene, og vi ser derfor positivt på å øke vår investering i selskapet.

De andre større aksjonærene har også kjøpt flere aksjer, slik at de største aksjonærene nå er Tenga AS (Bjørn M. Wiggen) 26,3%, Gjensidige Orkla Forsikring 24,6%, Investitude AS (Jan Håbrekke) 20,7%, Sparebank1 SMN Invest AS 8,4%, Orkdal Sparebank 7,4% og Reidar Olsen Invest AS 7,4%.

 

Orkanger, 10. august 2017

 

Kontaktpersoner:

Sidsel Rian – tlf 901 64 013

Dag Olav Løseth – tlf 922 36 696