Felles eierskap i Big Bite og Jordbærpikene

Eierne i Big Bite International AS og i Bitastad AS har etablert Bitastad Holding AS, som nå overtar samtlige aksjer i eierselskapene til de to matkjedene Jordbærpikene og Big Bite. Distributøren Matmegleren blir også en del av den nye grupperingen, det samme blir regnskapsfirmaet Exact.

I forbindelse med etableringen gjennomføres en kapitalutvidelse på 20 mill kr for å bidra til finansieringen av videre vekst.

Eierfordelingen er:

·         Salvesen & Thams Invest AS                                  41,0%

·         GMW Venture AS                                                   20,3%

·         Stavne Holding AS                                                  14,0%

·         Stjern Holding AS                                                    14,0%

·         Tramonto AS (Lars Lian og Roger Torgersen)       9,3%

·         EN3 Invest AS (Eivind Klemmetvoll)                        1,4%

 

-       Vi har etablert et felles eierskap for de to kjedene samt for distributøren Matmegleren med sikte på å styrke markedsarbeidet og effektivisere driften i virksomhetene, sier nyvalgt styreleder i Bitastad Holding AS Bjørn M. Wiggen. – Big Bite og Jordbærpikene er begge konsepter som i dag er etablert på kjøpesentre og derfor har samme utleiere av lokaler. Vi blir en mer interessant partner for disse gjennom å kunne tilby alternative konsepter avhengig av lokalene.

Bitastad Holding vil samordne administrative funksjoner i sine lokaler i Trondheim. Kristin Olstad Schea er engasjert som daglig leder i Bitastad Holding AS. Hun har tidligere vært bl. a. daglig leder i Pierre Robert Group, konserndirektør Merkevare i Nortura og daglig leder i Big Bite Holding. Kjedeledelsen forblir uendret, med Eigil Almenning som daglig leder i Big Bite og Eivind Klemmetvoll i Choco (Jordbærpikene) med Guri Auran som kjedeleder.  

-       Vi har store vekstambisjoner sier Schea. Big Bite har i dag 55 utsalgssteder i Norge, og Jordbærpikene er etablert på 31 kafeer. Det innebærer at det er mange flere sentre og trafikk-knutepunkter hvor det er behov for differensierte konsepter som tilbyr god mat og service. I tillegg har vi nå et ferdig oppsett hvor det er enkelt å knytte til seg nye konsepter, enten gjennom egen utvikling eller oppkjøp. 

 

Trondheim, 18. august 2017

 

Kontaktpersoner:

Bjørn M. Wiggen – tlf 478 20 973, Kristin Olstad Schea – tlf 982 66 345

 

 

Om Jordbærpikene:

Franchisebasert kafé-kjede som ble etablert av Lars Lian og Roger Torgersen i 2003, og er med sine 31 kaféer plassert på kjøpesentre i Norge den største kafé-kjeden på norske kjøpesentre. Kafeene omsatte i 2016 for 260 MNOK (ekskl mva).

 

Om Big Bite:

Landsdekkende franchisekjede, som selger rask og rimelig mat i farta. Kjeden ble etablert av Trond Stavne og Roar Stjern i 1997,  og er i dag kjent for å smøre ferske subs på kjøpesentre i Norge. Selskapet har i dag 55 utsalgssteder. Kjeden omsatte i 2016 for 195 MNOK (ekskl mva) ut til kunde.